İptal, İade Koşulları ve Gizlilik

İPTAL, İADE KOŞULLARI VE GİZLİLİK

 

  1. I.          Gizlilik, Güvenlik ve Kişisel Veriler

 

https://odeme.dj-auto.com.tr [AACÇ1] müşterilerinden üyelik ve alışveriş sırasında alınan tüm kişisel bilgiler mevcut en yüksek elektronik ve fiziksel güvenlik sistemleriyle korunmakta, sadece yetki sahibi personel ve gerekli durumlarda kullanıcı onayı ile görüntülenebilecek bir ortamda saklanmaktadır. Bu bilgiler yalnızca Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı ve uluslararası mevzuat çerçevesinde kullanılmaktadır. Banka, hesap numarası ve kredi kartı bilgileri DJ Auto Otomotiv Yedek Parçaları Tic. A.Ş.’ye (DJ AUTO olarak anılacaktır) iletilmemekte ve bu bilgiler firmamız tarafından işlenmemektedir. Kişisel bilgilerin kullanıcı onayı olmaksızın hiçbir şekilde açıklanmaması, yayınlanmaması, üçüncü şahıslarla paylaşılmaması firmamız tarafından taahhüt ve garanti edilmiştir. https://odeme.dj-auto.com.tr kişisel bilgilerin dışında genel kullanıcı bilgilerini kullanıcı onay verdiği takdirde; bilgilendirme, tanıtım, duyuru ve teklif amacıyla kullanma haklarını saklı tutar.

 

Bu itibarla, DJ AUTO, Kullanıcı verilerinin kişisel veri sayılması halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11’de belirlenmiş tüm haklarını korumak üzere elinden gelen gayreti göstereceğini beyan ve taahhüt eder. Ayrıca bu durumda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, Kullanıcı; a) Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini ve ilgili kuruluşlara bildirilmesini isteme, e) Kanunda belirlenmiş şartlar çerçevesinde, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.[AACÇ2] [CI3] 

 

Platformda ödeme alınan kredi kartı hamillerine ait tüm kişisel ve finansal bilgilerin güvenliğinden sorumlu olduğunuzu, hiçbir koşulda kart sahibinin kart ile ödeme yapacağı bölümde verdiği bilgileri (kart numarası, geçerlilik süresi, adı/soyadı, güvenlik numarası, adres vb.) üçüncü bir kişiye vermeyeceğinizi veya kart hamilinin açık rızası olmadıkça başka amaçlarla bu verileri işleyeceğinizi, üçüncü kişilerin bu bilgilere erişimini engellemek için her türlü güvenlik tedbirlerini almak zorunda olduğunuzu, gibi bu verilerin anılan amaçlarla kullanılmasına ilişkin kredi kartı hamilinin açık rızasını da alacağınızı kabul ve taahhüt etmektesiniz.

 

Tarafınızca gerçekleştirilen banka ve kredi kartı işlemleri ile ilgili gerçekleşebilecek kart hamili itirazlarına karşılık, DJ AUTO’ya karşı sorumlu olacağınızı, bankanın veya herhangi bir kişinin söz konusu yükümlülükleriniz kapsamında, DJ AUTO’yu muhatap alması ve DJ AUTO’nun bir ödeme yapmak durumunda kalması halinde, ilk talepte ferileriyle birlikte DJ AUTO’nun tüm zararlarını tazmin edeceğinizi kabul ve beyan etmektesiniz.

 

Platform ile ilgili her türlü bilgi, şifre, parola ve sair kişisel veri ticari sır ve gizli bilgi olarak kabul edilecek olup, tarafınıza bağlı çalışların, hizmet ifasında kullandığı diğer 3. kişilerin de bu bilgilerin gizliliğini koruyacağını taahhüt etmektesiniz. Bu bilgileri DJ AUTO’nun yazılı izni olmaksızın üçüncü kişilere vermemeyi, açıklamamayı, kamuya duyurmamayı, değiştirmemeyi ve bu şekilde sonuçlanacak tüm tasarruflardan kaçınmayı, aksi takdirde DJ AUTO’nun uğrayacağı her türlü maddi ve manevi zararı ilk talepte karşılamayı taahhüt etmektesiniz.

 

DJ AUTO’dan edindiğiniz bilgilerin gizliliğini muhafaza etmek, söz konusu bilgileri başka amaçla kullanamamak ve üçüncü şahsıların istifadesine sunmamakla ve aksi yöndeki davranışlarınızın oluşturabileceği doğrudan ve dolaylı tüm zararları gerek DJ AUTO’ya gerekse de üçüncü şahıslara tazmin etmekle yükümlüsünüz.

 

İşbu platformu kullanmanız halinde, DJ AUTO’ya sağlayacağınız kişisel verilerin, DJ AUTO tarafından yine platform içerisinde bulunan Hizmet Sözleşmesi kapsamında belirtilen işlemler çerçevesinde işlenmesine, gerekli bankalarla mevzuat kapsamında paylaşılmasına açık rıza vermekte olduğunuzu kabul ve beyan etmektesiniz. Bu duruma onay vermiyorsanız; bu platformu kullanmaya son vermenizi öneririz.  

 

  1. II.        Ödeme Bilgileri Güvenliği

 

https://odeme.dj-auto.com.tr bünyesinde oluşturulmuş olan online güvenlik departmanı; ilk kez alışveriş yapacak olan müşterilerimizin kimlik ve adres bilgilerinin kontrolünü yaparak, gerekli durumlarda müşterilerle telefonla irtibata geçerek kredi kartı sahtekarlığı gibi yasal olmayan kullanımları önlemek için tedbir almaktadır. Ancak DJ AUTO’nun kusuru olmaksızın gerçekleşebilecek olası bir kredi kartı sahtekarlığı durumunda DJ AUTO sorumlu değildir. 

 

https://odeme.dj-auto.com.tr 256bit güvenlik sertifikasına sahiptir.  https://odeme.dj-auto.com.tr den yapılan alışverişlerde verilen kredi kartı bilgileri, siteden bağımsız olarak Globalsign tarafından sağlanan 256bit SSL şifreleme protokolü kullanılarak anlaşmalı bankaların sistemine aktarılır ve banka tarafından sorgulama işlemi yapılır. Sorgulama sonucu anında müşteriye iletilir ve ödeme işlemi tamamlanır. Girilmiş olan kart bilgileri direkt olarak bankaya iletilmekte; tüm işlemler müşteri ve banka arasında gerçekleşmektedir. Bu bilgiler hiçbir şekilde site tarafından görüntülenememekte ve kaydedilememektedir.  Ödeme sayfasının sağ alt köşesinde bulunan kilit resmi sayfanın SSL ile şifrelenerek güvenlik altına alındığını göstermektedir.

 

  1. III.      Güvenlik Uyarısı

Kredi kartının çalınması, kaybolması veya izinsiz kullanıldığının fark edilmesi gibi durumlarda zaman kaybedilmeksizin tarafınızca kartın ait olduğu banka ile irtibata geçilmeli ve durum bildirilmelidir. https://odeme.dj-auto.com.tr tarafından tespit edilen kredi kartı sahtekarlığı durumlarında ilgili banka ve kart sahibi durum hakkında bilgilendirilmektedir. İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde alışveriş yapılan sitenin adres ve telefon bilgilerinin doğruluğundan emin olunmalı, gerekirse sitedeki müşteri hizmetleri numarası aranarak doğrulama yapılmalıdır.

  1. IV.     İptal İade Şartları

 

Online tahsilat sisteminden 3d sanal pos ile yapılan tahsilatlarda itiraz süresi 10 iş günüdür. Kart sahibi tarafından iade talebinde bulunulması halinde 7 iş günü içerisinde firmamız tarafından değerlendirme yapılarak müşteriye bilgi verilecektir.

 

  1. V.       Uyuşmazlıkların Çözümü

 

İşbu sözleşmeden doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup, İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

 

Platformumuza gösterdiğiniz ilgi ve güven için teşekkür ederiz.